ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

За петак 09.03.2018. године, са почетком у 12 сати у просторији Едукативно Образовног
центра (ЕОЦ ПАРК) је заказан поступак јавне расправе о Нацрту Локалног
антикорупцијског плана општине Димитровград.
Нацрт текста је објављен на званичном сајту општине Димитровград, у сектору
„Документа“, а ближе информације могу се добити у канцеларији за Административне
послове за потребе скупштине, радним данима од 08 до 14 сати.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ.pdf