XVIII седница СО Димитровград заказана за 1. децембар – у четвртак одржана јавна расправа

У петак 1. децембра у 10:00 сати биће одржана XVIII седница Скупштине општине Димитровград са 17 тачака на дневном реду.

 

Пред одборницима локалног парламента, између осталог, наћи ће се предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину и предлози решења о разрешењу в.д. директора Центра за социјални рад за општину Димитровград и о именовању директора ове установе. Поводом ових тачака дневног реда за 30. новембар (четвртак) у 14:00 часова заказана је јавна расправа на коју су позвани представници надлежних органа општине, јавних служби, удружења грађана, медија и заинтересовани грађани.

На дневном реду седнице СО Димитровград су и предлози одлуке о месним заједницама, о одређивању значајних датума општине, о објављивању општинских прописа и других аката и о издавању Службеног листа општине Димитровград.

Разматрање и усвајање предлога решења о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈП „Комуналац“, о давању сагласности на Статут Центра за културу, о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, као и предлога Кодекса о  понашању службеника и намештеника општине, су такође тачке са дневног реда најављене седнице Скупштине општине.

Преузето са интернет портала ФАР