КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА – ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, и у складу са Програмом подршке мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016 годину, Општина Димитровград је расписала „Конкурс о додели подстицаја за реализацију мера одрживог руралног развоја“.

„Конкурс о додели подстицаја за реализацију мера одрживог руралног развоја“ укључује реализацију мера
 Органска производња. 
 Очување и одрживо коришћење аутохтоних раса домаћих животиња.

Корисници подстицаја могу бити регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Димитровград која немају неизмирене пореске обавезе за 2015 годину, као и друге неизмирене обавезе према Општини Димитровград.

 

Све потребне информације можете добити у Групи за пољопривреду и рурални развој, ул. Балканска бр. 12, Димитровград или на телефон 010/360882. 

Документацију можете погледати на страници "КОНКУРСИ".