ИСПРАВКА

Због грешке у документу „Буџет пројекта“ у оквиру конкурса „Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта "Регионални програм локалне демократије на западном Балкану (РеЛОаД)“, направљена је ИСПРАВКА документа:

ИСПРАВКА

Документ Буџет пројекта је замењен документом Aneks 2_Budzet projekta_fin услед уочене грешке. Наиме, буџет пројекта се попуњава у доларима, са максималним трајањем од девет месеци, док су у претходној табели били еври и колоне за више од 9 месеци.