Председник општине Димитровград Владица Димитров учествовао у раду конференције „Покретање процеса израде Стратегије социјалне заштите у Републици Србији“

Председник општине Димитровград Владица Димитров учествовао у раду конференције „Покретање процеса израде Стратегије социјалне заштите у Републици Србији“

У малој сали Народне скупштине у Београду 20. априла одржана је конференција под називом „Покретање процеса израде Стратегије социјалне заштите у Републици Србији“, која представља почетак јавне и стручне расправе о будућим циљевима и приоритетима у области социјалне заштите.

Отварајући конференцију државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић је нагласио:

„Задовољство ми је да смо данас, сви овде окупљени, спремни да заједно отпочнемо креирање нове етапе развоја система социјалне заштите у нашој земљи. Овај процес подразумева и усклађивање националног нормативног оквира са међународним и европским документима и законима који из њих произилазе. У тим оквирима треба да се развија модеран, ефикасан и флексибилан систем социјалне заштите, који ће бити спреман да пружи адекватан и благовремен одговор на потребе грађана. Данас не полазимо од почетка – имамо резултате на које можемо да се ослонимо и радимо како бисмо осигурали одрживост и стално пратили и унапређивали степен развијености, као и квалитет”.Конференција је одржана са циљем да се представи почетак процеса израде Стратегије социјалне заштите у Републици Србији за период 2019 – 2025. Такође, презентована је и помоћ Европске уније у креирању Стратегије, као и додељени грантови за имплементацију 30 пројеката на локалном нивоу из области  образовања и пружања социјалних услуга у вредности од 5,5 милиона евра.

Председник општине Димитровград и председник Одбора за здравље и социјалну политику СКГО Владица Димитров говорио је из угла локалних самоуправа о актуелном стању у социјалној заштити и предлозима за решење неких проблема који су уочени. Највише је било речи о одрживости услуга социјалне заштите са аспекта финансирања од стране локалних буџета, али и од стране наменских трансфера из републичког буџета.

Димитров је говорио о потреби редефинисања критеријума за доделу трансфера социјалне заштите општинама, као и о чињеници да је неопходно значајније финансијски сагледати локалне самоуправе, које имају иновативне услуге и које издвајају значајна средства из локалних буџета за ову намену. Он је упознао присутне са услугама које се пружају корисницима у општини Димитровград, а посебно о Хипорехабилитацији и Инклузивној играоници.

На конференцији је заузет заједнички став да Центри за социјални рад не могу бити пружаоци услуга већ установе које ће мапирати и упућивати кориснике пружаоцима, али и вршити надзор и контролу квалитета пружене услуге.

На конференцији су, поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања учествовали и представници УНИЦЕФ-а, Савета Европе, релевантних државних институција, јавних институција, међународних организација и организација цивилног друштва које се баве пружањем социјалних услуга и унапређењем сектора социјалне заштите у Републици Србији, као и представници Центара за социјално рад и Коморе социјалних радника.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања координира процесом припреме Стратегије уз финансијску подршку Европске уније и техничку подршку НИРАС конзорцијума.