Одржано заседање Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград

У сусрет предстојећој зимској сезони, на захтев и иницијативу Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова одељења у Пироту, у уторак 08.11.2017. год., у Димитровграду је одржано заседање Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград.

Према речима председника општине Димитровград Владице Димитрова, донет је закључак да сви системи на територији општине предузму превентивне и оперативне мере у складу са својим законским обавезама и овлашћењима, као и у складу са плановима пословања за предстојећу зиму 2017/2018. године.
„Прихваћен је извештај ЈП ‘Комуналац’ о спремности зимске службе за одржавање путне инфраструктуре, и то о стању механизације која се укључује за тај посао. Такође је донесен закључак да у случају неповољних ванредних временских услова проузрокованих високим снежним падавинама поред тешке механизације ЈП ‘Комуналац’ буде ангажована и механизација извођача на Коридору“, каже Димитров.
Као један од важних закључака Димитров истиче и одлуку о утврђивању приоритетних путних праваца, што је новина која се уводи од овогодишње зимске сезоне. На територији општине постојаће путеви првог, другог и трећег приоритета, на основу чега ће се вршити и њихово чишћење. Приориретни путни правци се још увек коригују, а када одлука буде коначна, грађани ће о томе бити обавештени путем средстава јавног информисања.
На седници је донет и закључак који се тиче становништва општине Димитровград које живи ван града и ван села у Понишављу, а које је, према речима Димитрова, потенцијално угрожено у зимском периоду. Наиме, реч је о удаљеним руаралним подручјима у којима је функционисање здравствене заштите врло отежано у зимским условима и услед велике количине падавина, а у циљу решавања овог проблема димитровградски Дом здравља задужен је да у сарадњи са ЈП „Комуналац“ процени, сагледа и обезбеди довољну количину лекова, те да испланира начин, расподелу и транспорт лекова у предстојећем зимском периоду.
Поред наведеног, на данашњем заседању Штаба за ванредне ситуације Служба за пољопривреду добила је задужење да процени потребне количине сточне хране за потенцијално најугроженија пољопривредна газдинства, као и да са ЈП „Комуналац“ испланира транспорт и доставу исте у случају неповољних временских прилика у зимском периоду, саопштава Димитров. Такође, општинска организација Црвеног крста у Димитровграду задужена је да процени потребе потенцијално угроженог становништва на територији општине, да у складу са својим овлашћењима и могућностима обезбеди довољну количину хране и хигијенских средстава, те да заједно са ЈП „Комуналац“ организује њихов транспорт и дистрибуцију. Сва јавна предузећа и установе на територији општине Димитровград треба да сагледају, процене и обезбеде довољне количине огрева, енергената за грејање и погонског горива за потребе виталних јавних инфраструктурних система, мада је, каже Димитров, приликом прве прозивке ових установа утврђено да је наведено већ обезбеђено.

Преузето са интернет портала ФАР