Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ 00.00.0000
 1. Захтев за учешће у Програму стицања практичних знања.doc
 2. Захтев са бизнис планом за 2018 годину за категорију теже запошљивих.doc
 3. Табела са приказом развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији.doc
 4. Poziv.doc
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2018. ГОДИНИ 00.00.0000
 1. Јавни позив за реализацију стицања практичних знања у 2018. години.doc
 2. Захтев за учешће у Програму стицања практичних знања.doc
Јавни конкурс подршке младима у Општини Димитровград у 2018.години 00.00.0000
 1. Јавни конкурс подршке младима у општини Димитровград у 2018. г.pdf
 2. Oбразац 1.doc
 3. Oбразац 2.xls
 4. Изјава пројектног партнера.doc
 5. Извештај о Јавном конкурсу подршке младима у општини Димитровград у 2018. години.pdf
 6. Решење о расподели средстава по расписаном јавном конкурсу подршке младима у општини Димитровград у 2018. години.pdf