Број Назив Рок Документација
Бр. 06-41/2019-17/29-8 Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград за 2019. годину 00.00.0000
 1. Javni poziv za dodelu subvencija privrednim subjektima u okviru Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za privredni razvoj Opštine Dimitrovgrad za 2019. godinu.pdf
 2. Пријава по првом јавном позиву по Програму коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград за 2019. годину.docx
ОДЛУКА о расписивању јавног позива за суфинансирање активности на текућем и инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград 00.00.0000
 1. Odluka.pdf
 2. Изјава 1.pdf
 3. IZJAVA 1.pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информирасња у 2019. години 08.04.2019
 1. Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.doc
 2. Буџет пројекта - образац.xls
 3. Пријава за пројектно суфинансирање из области информисања - образац 1.docx
 4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ.pdf
 5. Raspodela sredstava.pdf
 6. Решење о расподели средстава .pdf