Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информирасња у 2019. години 00.00.0000
 1. oбразац -1----буџет пројекта.xls
 2. oбразац -1---пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.docx
 3. Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.pdf
 4. образац -2---наративни и финансијски извештај.docx
 5. образац -2--финансијски део извештаја.xlsx
 6. Resenje o obrazovanju komisije.pdf
 7. Решење о исправци.pdf
 8. Решење о поништењу конкурса.pdf
Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Димитровград у 2019.години 00.00.0000
 1. Годишњи план јавних конкурса које расписује Општинска управа Димитровград.xls
 2. ЗАКЉУЧАК.pdf
ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп пословног простора на КП бр. 1079 КО Гојин Дол, површине 50м2 00.00.0000
 1. 3. Javni poziv OGLAS.doc