Број Назив Рок Документација
КОНКУРС за доделу посебних студентских стипендија за школску 2017/2018 годину 00.00.0000
  1. Konkurs posebne stipendije.pdf
  2. Privavni fiomular za posebne s. stipendije.docx
ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задвољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Димитровград за 2018. годину 00.00.0000
  1. Pravilnik za sportske organizacije 2018.pdf
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Димитровград за 2017, годину 13.07.2017
  1. Javni konkurs za finansiranje projekata tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama.pdf
  2. Prijava na konkurs (1).doc
  3. Komisija za verske zajednice.doc