Број Назив Рок Документација
Јавни конкурс подршке младима у Општини Димитровград у 2018.години 00.00.0000
  1. Јавни конкурс подршке младима у општини Димитровград у 2018. г.pdf
  2. Oбразац 1.doc
  3. Oбразац 2.xls
  4. Изјава пројектног партнера.doc
  5. Извештај о Јавном конкурсу подршке младима у општини Димитровград у 2018. години.pdf
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ 00.00.0000
  1. Јавни конкурс за организовање и сповођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години.doc
  2. Пријава за јавне радове 2018.doc
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2018. ГОДИНИ 18.06.2018
  1. JAVNI POZIV-STRUCNA PRAKSA 2018 Dimitrovgrad.doc
  2. Zahtev za ucesce u programu Strucne prakse u 2018.doc