Број Назив Рок Документација
06-66/18-15/107-1 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ 24.07.2018
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана из буџета општине Димитровград за 2018. годину.doc
 2. Изјава подносиоца предлога пројекта.doc
 3. Наративни буџет.doc
 4. Образац за пријаву на конкурс за финансирање пројеката удружења грађана из буџета општине Димитровград.doc
 5. Резиме пројекта.doc
 6. Табеларни буџет пројекта.xls
 7. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава за ОЦД за 2018. годину.pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ 00.00.0000
 1. Захтев за учешће у Програму стицања практичних знања.doc
 2. Захтев са бизнис планом за 2018 годину за категорију теже запошљивих.doc
 3. Табела са приказом развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији.doc
 4. Poziv.doc
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2018. ГОДИНИ 00.00.0000
 1. Јавни позив за реализацију стицања практичних знања у 2018. години.doc
 2. Захтев за учешће у Програму стицања практичних знања.doc