Број Назив Рок Документација
Прелиминарни резултати Конкурса за доделу општинских студентских стипендија за школску 2017/2018 годину 00.00.0000
  1. master posebne.xls
  2. master redovne.xls
  3. osnovne posebne.xls
  4. osnovne redovne.xls
  5. prva godina.xls
Јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђењу покретне ствари – битумена из јавне својине Општине Димитровград 00.00.0000
  1. 5. Javni oglas.doc
КОНКУРС за доделу редовних студентских стипендија за школску 2017/2018 годину 00.00.0000
  1. Konkurs redovne stipendije.pdf
  2. Prijavni formular za redovne s. stipendije.docx