Број Назив Рок Документација
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 11.06.2019
  1. Интерни конкурс - возач моторног возила.pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2019. ГОДИНИ 07.06.2019
  1. JAVNI POZIV-STRUCNA PRAKSA -2019.doc
  2. Zahtev za ucesce u programu Strucne prakse u 2019.doc
ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2019. ГОДИНИ 31.05.2019
  1. Konkurs mladi 2019.doc
  2. Obrazac 1.doc
  3. Obrazac 2.xls
  4. Izjava партнери.doc