Број Назив Рок Документација
Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Димитровград у 2019.години 00.00.0000
  1. Годишњи план јавних конкурса које расписује Општинска управа Димитровград.xls
  2. ЗАКЉУЧАК.pdf
ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп пословног простора на КП бр. 1079 КО Гојин Дол, површине 50м2 00.00.0000
  1. 3. Javni poziv OGLAS.doc
ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања 00.00.0000
  1. ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.pdf