Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОКВИРУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА НА МЕРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 00.00.0000
  1. Јавни конкурс.doc
  2. Изјава подносиоца предлога пројекта.doc
  3. Образац за пријаву.doc
  4. Табеларни буџет пројекта.xls
Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања 04.02.2019.
  1. Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта за гараже.pdf
ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 23.01.2019
  1. Jавни конкурс подршке реализацији Програма социо-хуманитарних организација.pdf
  2. Програм рада буџетског фонда социјалне заштите и програме социо-хуманитарних организација.pdf
  3. Образац 1 - за пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.doc
  4. Образац 2 - табеларни буџет пројекта.xls
  5. Стратешки план социјалне заштите општине Димитровград.doc