Број Назив Рок Документација
ОДЛУКА о расписивању јавног позива за суфинансирање активности на текућем и инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград 00.00.0000
 1. Odluka.pdf
 2. Изјава 1.pdf
 3. IZJAVA 1.pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информирасња у 2019. години 08.04.2019
 1. Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.doc
 2. Буџет пројекта - образац.xls
 3. Пријава за пројектно суфинансирање из области информисања - образац 1.docx
 4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ.pdf
Јавни позоив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта "Регионални програм локалне демократије на западном Балкану (РеЛОаД) 30.04.2019.
 1. Izjava o ispunjenosti uslova.doc
 2. Izjava o dostupnosti.docx
 3. Informacije o cestim greskama slabim tackama i preporukama za organizacije civilnog drustva DIM.docx
 4. Finansijski identifikacioni formular.doc
 5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta.doc
 6. Smernice za aplikante, Dimitrovgrad.docx
 7. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Mentorske sesije.docx
 8. Aneks 2_Budžet projekta_fin.xls
 9. Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (RReLOaD).doc
 10. Lista za proveru.doc
 11. Logička matrica.doc
 12. Plan aktivnosti i promocije.doc
 13. Predlog projekta.doc
 14. Izjava o partnerstvu.doc
 15. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja Dimitrovgrad.docx
 16. Исправка (РеЛОаД).doc
 17. Ispravka 16.04..docx