Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ 00.00.0000
  1. Јавни конкурс .doc
  2. Пријава за спровођење јавног рада ЛАПЗ Димитровград.doc
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ 00.00.0000
  1. Javni poziv.doc
  2. Zahtev sa biznis planom.doc
  3. Делатности које се не субвенционишу - субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих.xls
ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп пословног простора на КП бр. 1079 КО Гојин Дол, површине 50 м 2 00.00.0000
  1. 3. Javni poziv OGLAS.doc