Број Назив Рок Документација
Јавни позоив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта "Регионални програм локалне демократије на западном Балкану (РеЛОаД) 00.00.0000
 1. Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (RReLOaD).doc
 2. Lista za proveru.doc
 3. Logička matrica.doc
 4. Plan aktivnosti i promocije.doc
 5. Predlog projekta.doc
 6. Izjava o partnerstvu.doc
 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja Dimitrovgrad.docx
 8. Izjava o ispunjenosti uslova.doc
 9. Izjava o dostupnosti.docx
 10. Informacije o cestim greskama slabim tackama i preporukama za organizacije civilnog drustva DIM.docx
 11. Finansijski identifikacioni formular.doc
 12. Budžet projekta.xls
 13. Administrativni podaci o podnosiocu projekta.doc
 14. Smernice za aplikante, Dimitrovgrad.docx
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОКВИРУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА НА МЕРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 00.00.0000
 1. Јавни конкурс.doc
 2. Изјава подносиоца предлога пројекта.doc
 3. Образац за пријаву.doc
 4. Табеларни буџет пројекта.xls
Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања 04.02.2019.
 1. Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта за гараже.pdf