Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 11У/18

Предмет јавне набавке: Вршење геодетских услуга за потребе општине Димитровград

Врста набавке:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

објављено : 07.03.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 3У/18

Предмет јавне набавке: Услуге помоћи у кући за стара и изнемогла лица и особе са инвалидитетом

Врста набавке:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

објављено : 21.02.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1У/18

Предмет јавне набавке: Пружање угоститељских услуга за потребе кабинета председника

Врста набавке:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

објављено : 20.02.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 2Д/18

Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)

Врста набавке:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

објављено : 14.02.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1У/18

Предмет јавне набавке: Пружање услуге радио и телевизијског преноса седница скупштине општине

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 06.02.2018 важи до : 00.00.0000