Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 5У/18

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ПРОГРАМОМ ИНКЛУЗИВНЕ ИГРАОНИЦЕ

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 05.02.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке:

Предмет јавне набавке: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018

Врста набавке:

објављено : 31.01.2018 важи до : 00.00.0000


Редни број набавке: 1хит/17

Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији моста у улици Пастерова преко реке Нишаве

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 28.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 10Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка софтверске апликације за потребе рачуноводства

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 28.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 2Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕЛ (гасно уље екстра лако евро ЕЛ)

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 06.12.2017 важи до : 00.00.0000