Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 2У/19

Предмет јавне набавке: Избор пружаоца услуга Центра за хипорехабилитацију

Врста набавке:Јавна набавка услуга

објављено : 28.01.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1У/19

Предмет јавне набавке: Услуге помоћи у кући за стара и изнемогла лица

Врста набавке:Јавна набавка услуга

објављено : 25.01.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 3У/19

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ- ИНКЛУЗИВНА ИГРАОНИЦА

Врста набавке:

објављено : 25.01.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке:

Предмет јавне набавке: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

Врста набавке:

објављено : 23.01.2019 важи до : 00.00.0000Редни број набавке: 12У/18

Предмет јавне набавке: Вршење геодетских услуга за потребе општине Димитровград

Врста набавке:

објављено : 23.11.2018 важи до : 00.00.0000