Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 3У/19

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ- ИНКЛУЗИВНА ИГРАОНИЦА

Врста набавке:

објављено : 25.01.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке:

Предмет јавне набавке: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018

Врста набавке:

објављено : 23.01.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 12У/18

Предмет јавне набавке: Вршење геодетских услуга за потребе општине Димитровград

Врста набавке:

објављено : 23.11.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 7Р/18

Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу НН мреже

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 22.11.2018 важи до : 00.00.0000


Редни број набавке: 10Д/18

Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)

Врста набавке:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ поновљени поступак

објављено : 21.11.2018 важи до : 00.00.0000