Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 1У/19

Предмет јавне набавке: Пружање угоститељских услуга за потребе кабинета председника

Врста набавке:

објављено : 01.03.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 3Д/19

Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)

Врста набавке:

објављено : 26.02.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1У/19

Предмет јавне набавке: Пружање услуге радио и телевизијског преноса седница скупштине општине

Врста набавке:

објављено : 08.02.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1Д/19

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња добара зa успостављање интегрисаног система техничке заштите на територији општине Димитровград - II фаза

Врста набавке:

објављено : 08.02.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 4У/19

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА МЛАДЕ (ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ)

Врста набавке:

објављено : 28.01.2019 важи до : 00.00.0000