Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 4Д/18

Предмет јавне набавке: Набавка горива

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 22.10.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 10Р/18

Предмет јавне набавке: Непредвиђени радови на санацији ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду

Врста набавке:

објављено : 13.09.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 6У/18

Предмет јавне набавке: Осигурање домаћинства на подручју општине Димитровград

Врста набавке:

објављено : 20.06.2018 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 8У/18

Предмет јавне набавке: Измена просторног плана општине Димитровград, назив и ознака из општег речника набавке: услуге просторног планирања – 7141000

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 23.05.2018 важи до : 00.00.0000


Редни број набавке: 8Д/18

Предмет јавне набавке: Набавка и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и одржавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације по партијама

Врста набавке:

објављено : 16.05.2018 важи до : 00.00.0000