Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 5Д/19

Предмет јавне набавке: Одржавањe јавне расвете на територији општине Димитровград

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 09.05.2019 важи до : 00.00.0000


Редни број набавке: 2Д/19

Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије

Врста набавке:

објављено : 17.04.2019 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 8Р/19

Предмет јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ИСПРЕД ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У ДИМИТРОВГРАДУ

Врста набавке:

објављено : 16.04.2019 важи до : 00.00.0000


Редни број набавке: 9Р/19

Предмет јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ТРИБИНА СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИЈАМА У СЦ ПАРК У ДИМИТРОВГРАДУ

Врста набавке:

објављено : 10.04.2019 важи до : 00.00.0000


Редни број набавке: 6У-19

Предмет јавне набавке: Вршење геодетских услуга за потребе општине Димитровград

Врста набавке:

објављено : 15.03.2019 важи до : 00.00.0000