Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 1хит/17

Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији моста у улици Пастерова преко реке Нишаве

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 28.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 10Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка софтверске апликације за потребе рачуноводства

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 28.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 2Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕЛ (гасно уље екстра лако евро ЕЛ)

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 06.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1хит/17

Предмет јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА У УЛИЦИ ПАСТЕРОВА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ

Врста набавке:

објављено : 04.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 15У/17

Предмет јавне набавке: Пружање услуге одржавања јавне расвете и замена живиних сијалица сијалицама од натријума високог притиска

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 22.11.2017 важи до : 00.00.0000