Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 2Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕЛ (гасно уље екстра лако евро ЕЛ)

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 06.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 1хит/17

Предмет јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА У УЛИЦИ ПАСТЕРОВА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ

Врста набавке:

објављено : 04.12.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 15У/17

Предмет јавне набавке: Пружање услуге одржавања јавне расвете и замена живиних сијалица сијалицама од натријума високог притиска

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 22.11.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 12У/17

Предмет јавне набавке: Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за центар за хипорехабилитацију (у трајању од 2 месеца, до краја 2017. године)

Врста набавке:

објављено : 02.11.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 14Р/17

Предмет јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА У ДИМИТРОВГРАДУ

Врста набавке:

објављено : 23.10.2017 важи до : 00.00.0000