Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 8Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња опреме за успостављање интегрисаног система техничке заштите (опреме за јавну безбедност - видео надзор) на територији општине Димитровград

Врста набавке:

објављено : 09.10.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 3Д/17

Предмет јавне набавке: Набавка горива

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 22.09.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 12Р/17

Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређењу Туристичко информативног центра- ТИЦ-а

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 20.09.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 13Р/17

Предмет јавне набавке: Додатни радови на извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград и просторија „услужног центра“ општине

Врста набавке:

објављено : 17.09.2017 важи до : 00.00.0000

Редни број набавке: 9Д/17

Предмет јавне набавке: НАБАВКА И УГРАДЊА LED БИЛБОРДА

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

објављено : 14.07.2017 важи до : 00.00.0000